Møte i skolens utvalg

27. oktober kl. 15-17 blir det SU-møte.

Dato
27. oktober 2020
Tid
15:00 - 17:00
Sted
Rom 321

Møte 1 i Skolens utvalg - SU - 27.10.20 

Saksnr:  

2020/127871 - 1 

  

Dato:  

27.10.2020 kl.15 - 17 

 

Sted: 

R321 konferanserom 

 

Fra  

Cathrine Kittilsen Zandjani 

 

Sendt til 

Medlemmer SU 

 

 

Pkt. 

DAGSORDEN / MØTEPROGRAM 

 

Ansvarlig 

Sak 0 

Godkjenning av innkalling og valg av referent 

Rektor 

  

  

  

Sak 1 

Presentasjonsrunde og valg av leder for SU 

  

Rektor 

Sak 2 

Årshjul og møteplan 

  

Ass. rektor 

Sak 3 

Skolens temaprofil og handlingsplan 

Ass. rektor 

  

Sak 4 

  

Elevrådets arbeid  

  

Elevrådsleder 

  

Sak 5 

  

Handlingsplan for godt og trygt læringsmiljø  

  

Rektor 

  

Sak 6 

  

Skolens økonomi 

  

Rektor 

  

Sak 7 

  

Skolens informasjonsstrategi overfor elever og foresatte  

  

Rektor og ass. rektor 

  

Eventuelt 

 

  

Til toppen