Asker vgs har i samråd med kommuneoverlegen i Asker bestemt at skoledriften skal settes på rødt nivå.

Skolen åpner for fysisk oppmøte for elever slik: For uke 46 skal kun elever som har fått direkte melding om dette fra trinnleder, møte på skolen. Fra og med 16.11 åpner skolen for fysisk oppmøte for halve elevmassen av gangen etter egen plan. På denne måten vil smittevernreglene om en meters avstand mellom alle til enhver tid ivaretas.

Ved Asker vgs gjelder følgende plan for skoledriften:

 • Timeplanen følges som normalt. Se oversikt på elevsiden på teams over oppmøtetider og gruppeinndeling.
 • Elevene skal følge plan for dagen og være pålogget teams i starten av hver time.
 • Smittevernreglene skal følges til enhver tid mens man er på skolen. Alle skal holde 1 meters avstand til andre både i gangene og i klasserommene, samt på skoleveien og på kollektivtransport.
 • Elevtjenesten, helsetjeneste, IT, kontor, bibliotek, drift og renhold holder åpent og er på skolen for fysiske møter for elever som har behov for dette etter avtale.

Dette gjelder for vurdering:

 • Vurderinger går som normalt etter vurderingsplanen så langt det lar seg gjøre med tanke på at noen elever er hjemme og noen på skolen.
 • Prøvene tilpasses etter situasjonen - eksempelvis når internett er tilgjengelig gir dette et større krav til kildehenvisninger.

Regler for digital undervisning på hjemmeskole:

 • Elever på hjemmeskole skal bruke plan for dagen og være pålogget teams på felles oppstart og avslutning av timen så sant ikke annet er avtalt med lærer.
 • Kamera skal være på ved alle videomøter så sant ikke læreren bestemmer noe annet.
 • Undervisningen skal ikke tas opp eller filmes.
 • Elever kan få adferdsanmerkning for å misbruke teamsmøter, chatfunksjon eller ha annen upassende digital adferd.
 • Elevene må møte presis til timene og være aktive i opplæringen, (for eksempel svare muntlig på spørsmål og i chat når lærerne spør om dette). Elever som ikke er aktive i opplæringen kan få ordensanmerkning.
 • Læreren legger til rette for at makkergruppene kan hjelpe hverandre og samarbeide.
 • Elever som er fraværende fra hjemmeskolen, melder fra til kontaktlærer og faglærer. Egenmelding må leveres for elever som er over 18 år eller fra foresatt for elever som er under 18 år

Slik forholder vi oss til smittefaren:

 • Alle skal holde en meters avstand til andre til enhver tid
 • Ingen skal oppholde seg i ganger eller i kantinen.
 • Det er bare anledning til å sitte i eget klasserom.
 • Ved mistanke om eller påvist korona-smitte skal helsemyndighetene varsles. Deretter skal kontaktlærer varsles av foresatt eller elev som er over 18. Kontaktlærer varsler ledelsen.
 • Ved andre spørsmål – lærerne kan bare svare på skolefaglige spørsmål. Helsespørsmål må rettes til helsepersonell.
 • Begrens omgang. Tenk på hvem dine få nærkontakter er og begrens omgangen din til disse personene.

På hjemmesiden vil det finnes oppdatert informasjon. Ta kontakt med kontaktlærer eller skolens ledelse ved spørsmål.

Se udirs retningslinjer her:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva

Til toppen