Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse tirsdag 2. mars: viken.no/asker-vgs.

Nyhetsbrev i februar

Les vårt femte nyhetsbrev til foresatte ved Asker videregående skole. Her finner du oppdatert informasjon. 

Klikk for stort bilde Pixabay    

Vinterferie, valentines og vennskap

Gjensynsgleden har vært stor de ukene klassene nå har vært samlet alle sammen igjen på gult tiltaksnivå.  Vi har etablert nye makkergrupper og ser at vennskapet blomstrer i klassene nå som elevene kan være nærmere hverandre enn en meter i sine klassekohorter! Vi har også benyttet anledningen mens alle er på skolen til å feire Valentines med elevrådets pyntekonkurranse i klassene. Les nyhetssaken her og se de fine bildene av den kreative pyntingen: Inspirasjonsformiddag og Valentine - Asker videregående skole

Nå er vinterferien her og vi ønsker alle en god vinterferie.

Skoledrift på gult nivå

Vi har nå drevet på gult nivå siden mandag 25.januar med forsterkede smitteverntiltak. Etter åpningen har vi opplevd ett smittetilfelle hos en ansatt og en liten gruppe elever ble berørt av dette smittetilfellet. I den situasjonen vi er i nå, har vi gjort den vurderingen at vi kun informerer om smittetilfeller på hjemmesiden. De som er direkte berørt av et smittetilfelle, får sms. Dersom smittesituasjonen tilsier at vi bør informere bredere, vil vi gjøre det med sms til alle, ikke bare de som er direkte berørt. Les mer om hvordan vi organiserer oss for å ivareta smittevern i skolehverdagen her: Smittevern og organisering av skoledagen - Asker videregående skole  

Kjøring til skolen

På grunn av koronasituasjonen og de nasjonale anbefalingene om å unngå kollektivtransport, er det mange som kjører eller blir kjørt til skolen. Foresatte som kjører elevene til skolen, bes beregne transporten slik at man er på skolens område senest 08.05. Dette for å unngå trafikkaos på vei inn og ut Bleikerveien som er veldig trang med all snøen nå i februar. Biler på vei ut, bør også stoppe og slippe biler på vei inn i rundkjøringen før de kjører ut i Bleikerveien. De siste ukene har mange elever som blir kjørt til skolen kommet for sent til timen og dette er svært uheldig for læringssituasjonen på starten av dagen.

En del elever som har fått sertifikat ønsker gjerne å kjøre selv. Fordi vi har begrenset med parkeringsplasser, forsøker vi oss nå på en ordning der Vg3-elevene samkjører i faste kjøregrupper og får parkeringsbevis på vegne av gruppen. Dette for å forsøke å unngå kollektivtransport for de som har lang vei til skolen. Dette gjelder kun Vg3-elever. Elever i Vg2 som har sertifikat og sikkert en god grunn til å ville kjøre bil, må vente til de blir Vg3-elever. Vi har forståelse for at noen er misfornøyde med ordningen, men vi er nødt til innføre parkeringskontroll for å sikre at det er parkeringsplass til de som trenger det, ikke minst også sørge for at de ansatte får parkert når de kommer på jobb.  Parkeringskontroll innføres etter vinterferien og man risikerer bot om man står på skolens parkeringsplass uten gyldig parkeringstillatelse registrert i Asker kommunes app. Foresatte og besøkende til skolen, får gjestetillatelse.

Fagvalg 

Vg1 og Vg2-elevene vil få utdelt sitt endelige fagvalg i VIS i starten av mars. Noen vil oppleve at de ikke får innfridd alle sine fagønsker. Dette henger sammen med at noen grupper blir fulle. Elever som har faget som sitt fordypningsfag innenfor programområdet sitt, prioriteres. Det betyr for eksempel at en elev som har valgt fordypning i realfag og i tillegg ønsker psykologi, kan oppleve å ikke få plass på psykologi, fordi faget er for fullt og elever fra programområdet for språk, samfunnsfag og økonomifag prioriteres plass i kurset. Vi minner om at fagbytter er mulig også etter at fagvalget er gjennomført, men bytte er ikke mulig hvis en gruppe er fylt opp.

Ta kontakt med studieleder Inger-Grethe Solstad ved spørsmål når fagvalget foreligger.

Les mer her: https://asker.vgs.no/aktuelt/tid-for-fagvalg.78322.aspx

Se blokkskjema

Pålogging til VIS: https://asker-vgs.inschool.visma.no og bruk ID-porten.

Oppfølging etter terminslutt

Vi minner om at vi har et matematikkurs på mandager kl 16 – 18 for Vg1-elever som ønsker litt ekstra matematikkhjelp. Elevene melder seg på og deltar på kurset etter behov, en enkelt gang eller flere ganger. Påmelding gjøres via Teams senest fredagen før kurset, maks antall pr gang er 25 elever. Vi serverer bagetter til elevene som møter opp. 

Vi har også et eget midttimetilbud til elever som ønsker å lære gjennom dataspill. Hver tirsdag og torsdag arrangerer vi gamingverksted i teknolabben etter påmelding. Les mer her: Ny Teknolab på skolen - Asker videregående skole

Vi minner også om at elevtjenesten med rådgivere, miljøarbeider og bibliotekarer alltid er glade for å kunne hjelpe elevene med sturkurering av skolehverdagen, studieteknikk, motivasjonssamtaler eller annet smått og stort. Etter vinterferien er også vår helsesykepleier Tone-Lise tilbake og bemanner helsetjenesten hver dag. Fredager er vi så heldige å ha vår egen skolepsykolog og hennes student som hun veileder tilgjengelige for samtaler for elever som måtte trenge det. Ta kontakt for timebestilling.

I februar har skolen også gjennomført karriereveiledning for Vg2 og Vg3 for å forberede dem og bevisstgjøre dem på videre valgmuligheter. Les mer her:  Karriereveiledning i februar - Asker videregående skole

Elevsamtaler

Etter vinterferien går vi igjen i gang med elevsamtaler. Denne gangen gjennomføres samtalen i utgangspunktet uten foresatt tilstede, men dersom foresatt ønsker å være tilstede, kan man ta kontakt med kontaktlærer. Samtalen er en oppfølging av egenvurderingssamtalen vi hadde i høst. I tillegg ber vi eleven selv vurdere de forskjellige områdene i livet sitt som kan ha en påvirkning på skolearbeidet. I dette arbeidet kan eleven bruke livshjulet som et hjelpeverktøy. 

Oppfordring:

Vi oppfordrer foresatte til å sette av litt tid til å gå igjennom elevsamtalearket med sin ungdom. Samtidig kan det være lurt å se på elevens fagvalg opp mot terminkarakterene og sammen snakke om hvordan ungdommen kan disponere tiden sin slik at han eller hun får fokusert på skolearbeidet. Noen elever trenger kanskje også å jobbe spesielt med noen fag som skal danne grunnlaget for videre fagvalg. Da er det lurt å prioritere disse fagene.

Les mer om elevsamtalene her

Eksamen

Kunnskapsministeren har nå besluttet å avlyse skriftlige eksamener for alle elever. Det er samtidig også besluttet at alle Vg3-elever skal ha muntlig eksamen. Våre eksamensdatoer er 11. juni og 17. juni. Den siste perioden av skoleåret vil vi ha bedre tid til å fokusere på standpunktvurderinger. Skolen jobber nå med å utarbeide en plan for hvordan vi kan ivareta sluttvurdering på best mulig måte for alle elever.

Foreldresamarbeid 

Det er avholdt to digitale foreldremøter ved skolestart. Se her for foreldremøtet om skole-hjem-samarbeid i skolestarten: https://asker.vgs.no/om-skolen/samarbeid-skole-hjem/ 

Se også foreldremøtet for Vg1 om fagvalget her: https://asker.vgs.no/aktuelt/tid-for-fagvalg.78322.aspx

Vi inviterer til digitale foreldremøter for foresatte om eksamen, russetid og standpunktvurdering 17. mars.

Vg1 og Vg2: lenke til digitalt foreldremøte

Vg3: lenke til digitalt foreldremøte

Det er avholdt to møter i Skolens utvalg (tilsvarer FAU i grunnskolen) der foresatte er representert. I Skolens utvalg sitter representanter for de ansatte og to fra ledelsen. Elevene skal være i flertall og sitter med representanter fra alle trinn. Agenda for møtene finnes her: SU-møter 

Referat fra SU-møter 

Viktige datoer 

Se skoleruta for viktige datoer: https://asker.vgs.no/for-elever/skolehverdagen/skoleferier-og-fridager-skoleruta/  

Merk viktige fridager:

  • 06. april, planleggingsdag. Første skoledag etter påske er 07. april
  • 14. mai: Fridag for elever og lærere
  • 22. juni: Siste skoledag før sommeren
Til toppen