Høst, forkjølelsestid og korona

Når skal man holde seg hjemme fra skolen, hvordan skal skolen varsles og hvilke rammer gjelder for elever som følger undervisningen digitalt hjemmefra?

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  

Mange synes det er vanskelig å vite når man skal holde seg hjemme ved sykdom. Les mer på Asker kommunes nettsider og hør kommuneoverlegens råd: https://www.asker.kommune.no/korona/nar-ma-man-holde-seg-hjemme/

Hvordan er reglene rundt fravær og tilstedeværelse på skolen? Les sak om nye fraværsregler her: https://asker.vgs.no/aktuelt/fjerner-krav-om-legeerklaring-fram-til-1-november.68837.aspx

Skolens interne rutiner er som følger:

Foresatte (eller myndig elev) melder om helsefravær på mail til kontaktlærer samme dag som eleven er fraværende. Dette skal fremgå av meldingen: om fraværet skyldes sykdom og at eleven ikke kan delta digitalt om fraværet skyldes sykdom og at eleven følger undervisningen digitalt

Elev som er fraværende gjør dette i teams:

Kan ikke følge undervisningen digitalt: Eleven sender melding til kontaktlærer og aktuelle faglærere og varsler om at hen er for syk til å delta digitalt.
Kan følge undervisningen digitalt: Eleven sender melding til sine faglærere for å delta i undervisningen.

Kontaktlærer registrerer fraværet slik at det ikke kommer til opptelling på vitnemålet etter at egenmelding er levert.

Digital undervisning:

Eleven som er fraværende kan ikke regne med å delta via video på lik linje med de som er tilstede i klasserommet. Lærer tilrettelegger for et digitalt tilbud til eleven som deltar hjemmefra etter en vurdering av hva som er mest hensiktsmessig når det gjelder mål for timen og rammer for arbeidet.

Til toppen