Nyhetsbrev i november

Les vårt andre nyhetsbrev til foresatte ved Asker videregående skole. Her finner du oppdatert informasjon.

AiA: 1.000 kroner til organiserte fritidsaktiviteter

Asker videregående skole er en av flere skoler som deltar i et pilotprosjekt om et nasjonalt fritidskort. Det gir elevene ved disse skolene inntil 1.000 kroner per halvår høsten 2020 og våren 2021, til å dekke én eller flere valgfrie faste, organiserte fritidsaktiviteter. (En fast aktivitet varer åtte ganger eller mer per halvår). Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering i organiserte kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Fristen for å søke om tilbakebetaling for høsten 2020 er 15. desember.

Vil du vite mer om prosjektet og hvordan dette videreføres våren 2021, kan du lese mer https://aktiviasker.no/aktivitetsapp/ og se egen sms sendt fra Asker kommunes AiA-team.

Temakveld for foreldre og foresatte

Asker kommune i samarbeid med Reform – ressurssenter for menn  inviterer til temakveld for foreldre og foresatte: Hvordan snakke med ungdom om bildedeling, samtykke og grenser? Temakvelden er spesielt tilpasset voksne med omsorg for unge i alderen 12-19 år. 

Arrangementet er gratis, og av smittevernhensyn vil sendingen sendes digitalt på Facebook, direkte fra Asker Kulturhus. Når: tirsdag 24. november fra 19.00 til 20.00

Følg denne linken for å melde deg på, og få varsel når sendingen starter: https://fb.me/e/5fBTBR8O1

Skoledrift på rødt nivå pga koronasituasjonen

Mens skolen drives på rødt nivå, er det fysisk oppmøte for elever slik: Partallslaget møter fysisk på skolen i partallsuker, oddetallslaget møter fysisk på skolen i oddetallsuker. På denne måten vil smittevernreglene om en meters avstand mellom alle til enhver tid ivaretas. Oversikt over lagene finner eleven på teams.

Det er viktig at alle overholder smitteverntiltakene vi har på skolen. Vi minner også om viktigheten av at ingen med luftveissymptomer møter på skolen. Husk at foresatte til elever under 18 år må sende mail til kontaktlærer med bekreftelse på at eleven er hjemme på grunn av helsefravær. Les mer i nyhetssaken under.  

Vi oppfordrer foresatte til å være i dialog med ungdommene når det gjelder å samles privat og hjelpe dem med å rette seg etter anbefalingene fra helsemyndighetene. Det er også viktig at foresatte hjelper elevene med å følge helsemyndighetenes anbefalinger om private samlinger med et begrenset antall deltakere. Vi er selvsagt opptatt av at smittevern ikke skal føre til ekskludering og elevrådet gjennomfører derfor isteden flere sosiale tiltak i skolehverdagen i år.  

Les mer her: https://asker.vgs.no/aktuelt/fokusnyhet/asker-vgs-har-i-samrad-med-kommuneoverlegen-i-asker-bestemt-at-skoledriften-skal-settes-pa-rodt-niva.78504.aspx

Se også kommuneoverlegens oppfordring til ungdommene her: https://asker.vgs.no/aktuelt/fokusnyhet/hilsen-fra-kommuneoverlegen-i-asker.75152.aspx 

Elevundersøkelsen

For å sikre et godt skolemiljø gjennomfører vi jevnlig en elevundersøkelse. Vi gjennomfører elevundersøkelsen for alle trinn 26.11.20.

Se informasjon her: https://asker.vgs.no/aktuelt/elevundersokelsen-gjennomfores-26-november.78476.aspx

VIS 

Foresatte som enda ikke har tilgang til VIS, bes ta kontakt med kontaktlærer. 

Pålogging gjøres via følgende lenke: https://asker-vgs.inschool.visma.no 

Foresatte til elever over 18 år må fylle ut samtykkeskjema for fortsatt å stå med sine kontaktopplysninger i VIS og motta informasjon fra skolen. Elever som er over 18 skal også selv samtykke til at foresatte registreres i VIS. Se nederst i brevet for samtykkeskjema. 

Mer info: https://asker.vgs.no/aktuelt/na-kan-foresatte-logge-seg-inn-i-visma-inschool.75141.aspx 

Foreldresamarbeid 

Det er avholdt to digitale foreldremøter ved skolestart. Se her for foreldremøtet om skole-hjem-samarbeid i skolestarten: https://asker.vgs.no/om-skolen/samarbeid-skole-hjem/ 

Se også foreldremøtet for Vg1 om fagvalget her: https://asker.vgs.no/aktuelt/tid-for-fagvalg.78322.aspx

Det er avholdt møte i Skolens utvalg (tilsvarer FAU i grunnskolen) der foresatte er representert. I Skolens utvalg sitter representanter for de ansatte og to fra ledelsen. Elevene skal være i flertall og sitter med representanter fra alle trinn. Agenda for møtene finnes her: SU-møter 

Se Referat fra SU-møte 28. oktober 2020 (PDF, 291 kB)

Elevsamtaler 

Etter Opplæringsloven har alle foresatte til elever som ikke er myndige rett til å delta på elevsamtaler med kontaktlærer. På høsten gjennomføres elevens egenvurderingssamtale der eleven vurderer sitt eget arbeid i fagene og setter seg videre mål i samarbeid med sin kontaktlærer. I år vil vi gjennomføre elevsamtalene med et tilbud til at foresatte kan delta digitalt. Foresatte må påse at riktig mailadresse er registrert i VIS og vil deretter få en invitasjon på mail til å delta på samtalen via Teams.  

Fagvalg 

Vg1-elevene skal velge minst to programfag som de vil fordype seg i over to år fra ett programområde. I tillegg skal de velge minimum ett programfag som de kan, men ikke må fordype seg i over to år. Elevene skal også velge hva slags matematikk-kurs de vil fortsette med i Vg2.  

Vg2-elevene skal velge fordypning i to av fagene de har innenfor sitt programområde og i tillegg velge andre programfag enten innenfor sitt programområde eller fra et annet programområde. 

Vi vil ha flere ulike informasjonsøkter for elevene slik at de blir godt kjent med valgmulighetene. Elevene gjennomfører et prøvevalg i desember og gjør det endelige fagvalget i januar. 

Les mer her: https://asker.vgs.no/aktuelt/tid-for-fagvalg.78322.aspx

Viktige datoer 

Se skoleruta for viktige datoer: https://asker.vgs.no/for-elever/skolehverdagen/skoleferier-og-fridager-skoleruta/ 

Siste skoledag før jul er 18. desember og skolen starter igjen 04. januar.  

Til toppen