Nyhetsbrev til foresatte ved Asker vgs 

Les vårt nyhetsbrev til foresatte til elever under 18 år. Her finner du oppdatert informasjon. Ved spesielle hendelser vil foresatte til elever under 18 år varsles via sms med en direktelenke. 

Foresatte til elever over 18 år, vil ikke få slik sms og bes derfor om å holde seg oppdatert via eleven og følge med på hjemmesiden. Her finnes viktige datoer oppført i kalenderen (nederst på siden), rutinebeskrivelser, nyhetssaker og annen info.  

Korona 

Det er viktig at alle overholder smitteverntiltakene vi har på skolen. Vi minner også om viktigheten av at ingen med luftveissymptomer møter på skolen. Husk at foresatte til elever under 18 år må sende mail til kontaktlærer med bekreftelse på at eleven er hjemme på grunn av helsefravær. Les mer i nyhetssaken under.  

Vi oppfordrer foresatte til å være i dialog med ungdommene når det gjelder å samles privat og hjelpe dem med å rette seg etter anbefalingene fra helsemyndighetene. Det er også viktig at  foresatte hjelper elevene med å følge helsemyndighetenes anbefalinger om private samlinger med et begrenset antall deltakere. Vi er selvsagt opptatt av at smittevern ikke skal føre til ekskludering og elevrådet gjennomfører derfor isteden flere sosiale tiltak i skolehverdagen i år.  

Les mer her: https://asker.vgs.no/aktuelt/fokusnyhet/hilsen-fra-kommuneoverlegen-i-asker.75152.aspx 

Innsamlingsaksjon 

22. oktober arrangerte elevrådet en alternativ skoledag der elevene brukte dagen til å jobbe til inntekt for en skole i Etiopia som Asker videregående støtter gjennom sin årlige elevasjon. Det innsamlede beløpet skal vippses av eleven selv til skolens innsamlingskonto Vipps #556814 merket med klasse for å få registrert tilstedeværelse. 

Spørsmål knyttet til innsamlingsaksjonen kan rettes til avdelingsleder Anne-Karine Knutsen anneknu@viken.no 

Se informasjon til arbeidsgivere her: Infoskriv Etiopia (DOCX, 87 kB) 

VIS 

Foresatte får nå tilgang til VIS. Her vil man etter hvert få tilgang til elevens timeplan, vurderinger, søknader og evt varselbrev og tilrettelegginger. Vi gjør oppmerksom på at for at foresatte skal kunne logge seg på VIS, må de ha en sikker pålogging, (MinID) som bekrefter ID til den som logger seg på. Etter innlogging må foresatte registrere sitt mobilnummer og epost til bruk i dialogen med skolen. 

Pålogging gjøres via følgende lenke: https://asker-vgs.inschool.visma.no 

Foresatte til elever over 18 år må fylle ut samtykkeskjema for fortsatt å stå med sine kontaktopplysninger i VIS og motta informasjon fra skolen. Elever som er over 18 skal også selv samtykke til at foresatte registreres i VIS. Se nederst i brevet for samtykkeskjema. 

Mer info: https://asker.vgs.no/aktuelt/na-kan-foresatte-logge-seg-inn-i-visma-inschool.75141.aspx 

Foreldresamarbeid 

Det er avholdt et digitalt foreldremøte ved skolestart. Lenke til denne informasjonen finnes på skolens hjemmeside – se lenke under. I november avholdes foreldremøter for Vg1 og Vg2 om fagvalg. Disse foreldremøtene blir også digitale, men med en mulighet til å stille spørsmål og få svar.  

Mer info om skole-hjem-samarbeid og foreldremøter: https://asker.vgs.no/om-skolen/samarbeid-skole-hjem/ 

Det er behov for én representant for foresatte til å sitte i Skolens utvalg (tilsvarer FAU i grunnskolen). I Skolens utvalg sitter representanter for de ansatte og to fra ledelsen. Elevene skal være i flertall og sitter med representanter fra alle trinn. Interesserte foresatte bes melde fra til rektor på cathrinez@viken.no innen 20.10. Agenda for møtene finnes her: SU-møter 

Referat fra SU-møte 28. oktober 2020 (PDF, 291 kB)

Elevsamtaler 

Etter Opplæringsloven har alle foresatte til elever som ikke er myndige rett til å delta på elevsamtaler med kontaktlærer. På høsten gjennomføres elevens egenvurderingssamtale der eleven vurderer sitt eget arbeid i fagene og setter seg videre mål i samarbeid med sin kontaktlærer. I år vil vi gjennomføre elevsamtalene med et tilbud til at foresatte kan delta digitalt. Foresatte må påse at riktig mailadresse er registrert i VIS og vil deretter få en invitasjon på mail til å delta på samtalen via Teams.  

Fagvalg 

Vg1-elevene skal velge minst to programfag som de vil fordype seg i over to år fra ett programområde. I tillegg skal de velge minimum ett programfag som de kan, men ikke må fordype seg i over to år. Elevene skal også velge hva slags matematikk-kurs de vil fortsette med i Vg2.  

Vg2-elevene skal velge fordypning i to av fagene de har innenfor sitt programområde og i tillegg velge andre programfag enten innenfor sitt programområde eller fra et annet programområde. 

Informasjon om programfag og matematikk-valg gjennomføres fra og med uke 43. Vi vil ha flere ulike informasjonsøkter for elevene slik at de blir godt kjent med valgmulighetene. Elevene gjennomfører et prøvevalg i desember og gjør det endelige fagvalget i januar. 

Les mer her: Tidsplan 

Viktige datoer 

Se skoleruta for viktige datoer: https://asker.vgs.no/for-elever/skolehverdagen/skoleferier-og-fridager-skoleruta/ 

Siste skoledag før jul er 18. desember og skolen starter igjen 04. januar.  

Til toppen