Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse tirsdag 2. mars: viken.no/asker-vgs.

Tid for elevsamtaler

Mellom vinterferie og påske avvikler vi elevsamtaler med kontaktlærer. Elevsamtalen skal fremme læring og utvikling. 

Klikk for stort bildeLivshjulet Cathrine K. Zandjani    

Elevsamtalen følger følgende progresjon gjennom året på Asker vgs:

  • August – Bli kjent / få informasjon
  • November – Egenvurderingssamtalen om faglig utvikling/egenvurdering/sette mål
  • Andre termin – Oppfølging av egenvurderingssamtalen fra november og livshjul

Elevsamtale om elevens hverdag for å sikre balanse mellom skole og fritid. Hva vil vi med livshjulet?

Mål for samtalen er at:

  • eleven selv vurderer de forskjellige områdene i livet sitt som kan ha en påvirkning på skolearbeidet og blir bevisst på grep han/ hun kan ta for å ha balanse i egen hverdag
  • eleven snakker med kontaktlærer om hva som løfter og motiverer og hva som kanskje er utfordrende for på den måten å prioritere når det gjelder skolearbeidet fram mot standpunktvurdering
  • kontaktlærer får informasjon som gjør det lettere for lærerne å følge opp eleven (det hele mennesket/ livsmestring) og hjelpe eleven enten til å hjelpe seg selv eller evt henvise videre til elevtjeneste/ helsetjeneste

 

Til toppen