Tilrettelagt opplæring

Skolen har en egen avdeling for tilrettelagt opplæring for elever med spesielle behov. Elevene holder til i trivelige lokaler i underetasjen ved elevkantinen

Hele TPO-avdelingen er på tur - Klikk for stort bildeHele avdelingen er på tur Anne-Grethe W. Gundersen  .

Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtaket og med innspill fra elevene selv, foresatt og andre lærere/ assistenter på avdelingen. Undervisningen er organisert for elever med tilretteleggingsbehov av varierende grad.

Tilrettelagt opplæring

Vi tilpasser opplæringen til den enkelte elev, ikke bare for fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå. Elevenes behov og forutsetninger er avgjørende for hvordan opplæringen blir organisert. Undervisningen kan foregå i stor eller liten gruppe og 1:1.

Ved behov trekkes andre eksterne faginstanser/kompetansesentre inn i samarbeidet rundt den enkelte elev. Vi har godt samarbeid med de kommunale arbeid- og aktivitetssentrene. Så langt det er mulig, ordner vi med hospitering for elevene i bedrifter i lokalmiljøet.

Til toppen